TunnelBear 4.5.0

TunnelBear 4.5.0

TunnelBear – 11,1MB – Shareware – Windows
TunnelBear là một chương trình dễ sử dụng VPN cross-nền tảng mà có thể giúp bạn nhanh chóng tạo ra một kết nối an toàn, chưa xác định người web, cũng như ngăn chặn theo dỏi và bỏ qua một số kiểm duyệt web.

Tổng quan

TunnelBear là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi TunnelBear.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 440 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TunnelBear là 4.5.0, phát hành vào ngày 07/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 4.5.0, được sử dụng bởi 14 % trong tất cả các cài đặt.

TunnelBear đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11,1MB.

TunnelBear Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho TunnelBear!

Cài đặt

người sử dụng 440 UpdateStar có TunnelBear cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
TunnelBear
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại